Poster Sunumu

KURALLAR


• Sunulacak posterler eczacılık ile ilgili çalışmaları kapsamalıdır. Derleme çalışmaları da sunulabilir.
• Poster bildiri özetleri aşağıda verilen formata göre hazırlanıp mefko2019@gmail.com mail adresine 20.09.2019’a kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bildiri sahipleri özetle birlikte iletişim kurulacak kişinin ad-soyad ve iletişim bilgilerini de (telefon numarası ve e-mail) mutlaka belirtmelidirler. Bildiri özetleri bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve toplantı için kabul edilip edilmedikleriyle ilgili bilgi en geç 27.09.2019 tarihine kadar mail yoluyla iletişim kurulacak sorumlu yazara bildirilecektir.
• Bildiri özeti kabul edilen katılımcıların hazırlayacakları posterler 70 cm (genişlik) x 90 cm (yükseklik) boyutlarında olmalıdır.
• Posterler hotelin belirlenen salonunda 04.10.2019 tarihinde sabah saat 10:00’a kadar görevliler tarafından belirtilen yerlerde asılmış olmalıdır.
• Poster sunucuları cumartesi günü öğle arasında posterlerin başında bulunmalıdır.
• Posterlerin değerlendirmeye alınabilmesi için çalışmada adı bulunan kişilerden en az birinin toplantıya katılması gereklidir

Poster Sunum Taslağı

Poster sunumu hazırlarken aşağıdaki örnekteki gibi olmasına dikkat ediniz.

“Bildirinin Başlığı”

“1. Yazarın Adı Soyadı*, 2. Yazarın adı soyadı, 3. Yazarın adı soyadı
..................”

“Üniversitenin Adı, Fakültenin Adı, Çalışmanın yürütüldüğü anabilim dalı,
Şehir, Türkiye”

*Bildiriden sorumlu yazarın mail adresi

Bildiri özeti Türkçe olmalı ve 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, 12 Punto, Times
New Roman yazı karakterinde, tek paragraf halinde, tek satır boşluğu ve tek
sayfa word belgesi (doc,docx) olarak sunulmalıdır. Bildiriyi sunan kişinin
isminin altı çizilmelidir. Bildiride genel olarak bilinen kısaltmalar dışında
kullanılan kısaltmaların parantez içinde mutlaka açık adı belirtilmelidir.
Bildiri özetinde çalışmanın amacından, gereç ve yöntemlerden bahsedilmeli,
sonuçlar mutlaka verilmeli ve bu sonuçlar üzerinden tartışma yapılmalıdır.
Anahtar kelime sayısı ve varsa kaynak sayısı 4’ü geçmemelidir. Kaynak numarası
köşeli parantez içinde gösterilmelidir [Kaynak 1].

Anahtar sözcükler: 1. sözcük; 2. sözcük; 3. Sözcük; 4. sözcük

Teşekkür (varsa): Çalışmada ismi olmayıp çalışmaya yardımcı olan kişiler veya
çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluşlar bu kısımda yazılabilir.

Kaynaklar

[1]. Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, derginin açık adı veya
varsa kısaltması (italik), cilt numarası, sayfa aralığı, basım yılı.
[2]. Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın açık adı (italik),
sayfa veya bölüm numarası, basımevi, basım yeri, basım yılı.
[3]. Tez için: Yazarın soyadı, adının baş harfi, "tezin açık adı"
(tırnak içerisinde ve italik), tezin yapıldığı üniversite, tezin basıldığı yer,
basım yılı.